PELETY DŘEVĚNÉ

Dřevěné pelety jsou vysoce stlačené výlisky válcovitého tvaru. Jsou vyráběny z dřevních zbytků, obvykle z pilin, hoblin a kůry. Dřevěné pelety mají stabilní a nízkou vlhkost (obsah vody obvykle kolem 8 %) a nízký obsah popele (0,4 – 1 %). Výhřevnost pelet je závislá na jejich kvalitě a složení. Obvykle bývá 12 až 18 MJ/kg. Čistá dřevní peleta bez příměsí kůry bývá nejsvětlejší, čím je peleta tmavší, tím v ní bývá více příměsí, nejčastěji kůry. Platí obecné pravidlo čím světlejší peleta, tím kvalitnější.
Dřevěné pelety pro domácnosti jsou dodávány většinou v 15 kg PVC pytlích, poskládaných na dřevěné paletě o váze 1 tuna.
Dřevěné pelety pro energetiku a průmysl jsou dodávány buď volně ložené, nebo v balení BIG BAG o váze 1000 kg. Jedná se o celé kamionové dodávky.